Nhất Chiêu Liền Vô Địch Tu Chân Giới

Tên khác

Một Bước Đi Thống Trị Giới Tu Tiên

Tác giả
Tình trạng
OnGoing
Lượt xem
4.385.843
Đánh giá

Nội dung

Xuyên không tới thế giới tu chân cùng hệ thống, cứ ngỡ con đường tu chân của mình sẽ rất dễ dàng, nhưng không! Muốn nâng cấp hệ thống chết tiệt này thì phải chịu ăn hành liên tục!

Danh sách chương

Truyện tương tự