Thiên Tướng

Tên khác

Thiên Tương

Tác giả
Tình trạng
OnGoing
Thể loại
Lượt xem
7.299
Đánh giá

Nội dung

Mười lăm năm trước, Linh Sát nổi lên bốn phía, Lãng Lãng nhân gian biến thành Quỷ Vực. Mười lăm năm sau, một quả quỷ dị linh tướng, kéo ra Thần Ma tranh đấu loạn thế màn lớn! Ma quấy quật khởi, ai dò thiên tướng? Ngàn vạn linh tương, ai chủ chìm nổi?

Danh sách chương

Truyện tương tự